Meest voorkomende bedrijfsongevallen en hoe je ze voorkomt

20/11/2023
|
211
bedrijfsongevallen letselschadeadvocaat

Bedrijfsongevallen vormen een ernstig probleem in de werkomgeving. Het besef van de veelvoorkomende risico's en de preventieve maatregelen is essentieel om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen.

Slippen, struikelen en vallen

Een ongeluk kan overal voorkomen. Op de werkvloer zijn slips, struikelen en vallen dan ook veelvoorkomende ongevallen die tot letsel kunnen leiden. Factoren zoals onvoldoende opruimen van rommel, ongelijke oppervlakken of slechte verlichting verhogen het risico.

Het is essentieel om deze risico's te identificeren en eenvoudige maar effectieve maatregelen te nemen, zoals het handhaven van netheid, het aanbrengen van waarschuwingsborden voor gladde vloeren en het verbeteren van de verlichting.

Machines, brand en explosies

Het werken met machines brengt inherente risico's met zich mee. Onvoldoende training, onjuist gebruik, slecht onderhoud, of gebrek aan toezicht kunnen leiden tot ernstig letsel. Bedrijven moeten investeren in uitgebreide training voor werknemers die met machines werken, duidelijke veiligheidsprotocollen opstellen en regelmatige controles uitvoeren om een veilige werkomgeving te waarborgen.

Brand en explosies op de werkplek kunnen verwoestende gevolgen hebben voor zowel mensen als eigendommen. Het is van cruciaal belang om preventieve maatregelen te nemen, zoals het installeren en onderhouden van brandalarmsystemen, het verstrekken van brandbestrijdingsapparatuur en het trainen van werknemers in noodsituaties. Een goed noodplan kan levens redden en de impact van dergelijke incidenten minimaliseren.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Werknemers kunnen worden blootgesteld aan schadelijke stoffen die ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Identificatie van deze stoffen, het gebruik van beschermende uitrusting en het implementeren van strikte procedures voor het omgaan met gevaarlijke materialen zijn van vitaal belang om de gezondheid van werknemers te beschermen.

Fysiek overbelasting en stress

Langdurige fysieke belasting kan leiden tot chronische blessures en gezondheidsproblemen. Het belang van ergonomische werkplekken en het aanpassen van taken om de belasting op het lichaam te verminderen, mag niet worden onderschat. Werknemers moeten worden voorzien van ergonomisch meubilair en instructies krijgen over goede lichaamshoudingen om blessures te voorkomen.

Stress en psychosociale belasting kunnen een aanzienlijke impact hebben op het welzijn van werknemers. Een ondersteunende werkomgeving, waar werknemers zich gehoord en gesteund voelen, kan stress verminderen. Bedrijven moeten programma's implementeren die gericht zijn op het bevorderen van een gezonde werk-privébalans en het bieden van ondersteuning aan werknemers die stress ervaren.

bedrijfsongevallen letselschade advocaat

Hoe bedrijfsongevallen voorkomen?

Bedrijven kunnen bedrijfsongevallen voorkomen door het ontwikkelen van een cultuur van veiligheid en preventie. Dit omvat regelmatige training en bewustmaking van werknemers over risico's, het betrekken van werknemers bij het identificeren van gevaarlijke situaties, het up-to-date houden van veiligheidsprotocollen en het waarborgen van strikte naleving van veiligheidsvoorschriften. Goed op de hoogte zijn van de wetgeving en je daar ook aan houden speelt hierin een belangrijke ro.

Lees ook:  Innovatieve ontwikkelingen in de autobranche

Wetgeving omtrent bedrijfsveiligheid en bedrijfsongevallen

De wetgeving in Nederland met betrekking tot bedrijfsveiligheid is vastgelegd in verschillende regels en voorschriften. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vormt de basis van de wetgeving en legt verantwoordelijkheden vast voor zowel werkgevers als werknemers. Het doel van deze wetgeving is het waarborgen van een gezonde en veilige werkomgeving voor alle werknemers.

Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te bieden en risico's te minimaliseren. Dit omvat het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) om potentiële gevaren te identificeren, het opstellen van een plan van aanpak om deze risico's te beheersen, en het verstrekken van passende informatie en instructies aan werknemers.

Werknemers hebben recht op een veilige werkomgeving en moeten worden betrokken bij veiligheidskwesties. Ze hebben het recht om gevaren te melden, deel te nemen aan veiligheidstrainingen en beschermende uitrusting te ontvangen indien nodig. Werknemers hebben ook het recht om een preventiemedewerker aan te wijzen die meewerkt aan de veiligheid binnen het bedrijf.

De Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) is belast met toezicht en handhaving van de arbeidswetgeving. Zij kunnen inspecties uitvoeren bij bedrijven om te controleren of deze voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften en kunnen indien nodig sancties opleggen bij overtredingen.

Arbo en Bedrijfsveiligheid

De Arbo-wetgeving heeft tot doel om de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te bevorderen. Het omvat verschillende aspecten zoals ergonomie, arbeidsrisico's, arbeidsomstandigheden en preventie van bedrijfsongevallen. De Arbo-wet verplicht werkgevers om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en werknemers te beschermen tegen gezondheidsrisico's tijdens het werk.

Een belangrijk onderdeel van Arbo is de verplichte RI&E. Hierbij worden alle risico's voor de gezondheid en veiligheid van werknemers geïdentificeerd en geëvalueerd. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld om deze risico's te minimaliseren.

Bedrijven zijn verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen. Deze medewerker adviseert en ondersteunt bij het uitvoeren van het Arbobeleid en is een belangrijke schakel in het waarborgen van een veilige werkomgeving.

Werkgevers dienen hun werknemers te voorzien van adequate opleidingen en voorlichting over veiligheid op de werkvloer. Dit omvat instructies over het juiste gebruik van apparatuur, omgaan met gevaarlijke stoffen en handelen in noodsituaties.

Het naleven van deze wetgeving en Arbo-richtlijnen is essentieel voor een veilige werkomgeving en het welzijn van werknemers. Daarbij is ook goede juridische ondersteuning van belang. Dus heb je bijvoorbeeld een arbeidsongeval in Rotterdam? Schakel dan een goede advocaat in die zorg draagt voor een goede afhandeling voor alle betrokken partijen.

Bekijk ook Hoe bouw je merkbekendheid op?

Scooter racing, wat is het en hoe werkt het?

22/05/2024

Waarom teambuilding zo belangrijk is

21/05/2024

Zo rijd je veilig op de motor!

14/05/2024

Parasol vies? Zo pak je dat aan

08/05/2024

Woningruil

06/05/2024
© Copyright Nieuwstijl 2024
Nieuwstijl is onderdeel van 
Nieuwsbeest
hello world!